konstenvakar
Konsten vakar, platsspecifikt verk av textila material. På Orionkullen i Södertälje 26-28/8, 2-4/9 2016