miscphotos2.jpg
Gula floden 1, tankar om eskapism, arkitektur och mentala rum.