miscphotos3.jpg
Gula floden 2, tankar om eskapism, arkitektur och mentala rum.