solkatten3
Fågel med gyllene ägg, vindlöjel i mässing på stång 4m.