solkatten5
Lokatt i färgad plexi med vinkande barn.